Whisper & Bravo's Goliath, DOB 11/17/2017 - Maximilian Schnauzers