Gypsy's XENO, DOB 4/29/2018 - Maximilian Schnauzers