Whisper's & Bravo's Gilbert aka Goliath, DOB 11/17/2017 - Maximilian Schnauzers